นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 

อำเภอเมืองอ่างทอง จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน

ปรับขนาดตัวอักษร

          วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559  นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ 250,000 บาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมดำเนินการ การตรวจรับงาน/ตรวจรับพัสดุ การเบิกจ่ายเงิน การจัดทำเอกสารต่าง ๆ การทำรายงาน-ตรวจติดตามประเมินผล ฯลฯ โดยเชิญประธานกรรมการหมู่บ้าน และผู้แทนคณะทำงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ด้านตรวจรับ ด้านทำบัญชีและเบิกจ่ายเงิน ด้านละ 1 คน รวมหมู่บ้านละ 4 คน 81 หมู่บ้าน รวม 324 คน เข้าร่วมอบรม โดยเฉพาะได้เชิญวิศวกรโยธาประจำ อปท. มาให้ความรู้ในการควบคุมงานและตรวจรับงานจ้าง ในงานประเภทต่าง ๆ

01706034
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
562
2586
3148
1682519
72602
75416
1706034

IP 54.158.194.80
Server Time: 2018-05-28 04:20

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.