นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 
 

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

กกต.ประจำจังหวัดอ่างทอง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

ปรับขนาดตัวอักษร

         คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ในการแจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน 

         กรุณาจัดส่งข้อมูลไปยังประธานคณะกรรมธิการสามัญ ที่ตู้ ปณ.45 ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ 10305 หรือที่สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ชั้น 20 ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 หรือที่ www.senate.go.th ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

 

กกต.ประจำจังหวัดอ่างทอง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ปรับขนาดตัวอักษร

          คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ในการแจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับประวัติและพฤติการณ์ของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง 

           สามารถส่งข้อมูลได้ที่ ตู้ ปณ.45 ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ 10305 หรือที่สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ชั้น 20 ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 หรือ www.senate.go.th ภายในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (369.pdf)รายชื่อผู้สมัคร 448 kB

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

ปรับขนาดตัวอักษร

        คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปในการแจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับประวัติและพฤติการณ์ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน หากผู้ใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครฯ กรุณาส่งข้อมูลไปยังคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน ตู้ ปณ. 45 ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ 10305 หรือที่สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ชั้น 20 ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2561

 

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (3030001.pdf)ประกาศ 979 kB

ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง กำหนดมาตรการประหยัดการใช้ไฟฟ้า

ปรับขนาดตัวอักษร

 

ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง กำหนดมาตรการประหยัดการใช้ไฟฟ้า ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (19550001.pdf)ประกาศ 73 kB

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง

ปรับขนาดตัวอักษร

          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 และได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง โดยกำหนดให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง ตั้งแต่งวันที่ 13-22 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (2460001.pdf)ประกาศ 127 kB
01850006
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
1371
2447
12250
1819183
50516
82220
1850006

IP 54.196.31.117
Server Time: 2018-07-19 12:58

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.