นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สสค.อ่างทองตรวจคุ้มครองแรงงานป้องกันค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ปรับขนาดตัวอักษร

สสค.อ่างทองตรวจคุ้มครองแรงงานป้องกันค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

 

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายนางพรรัศมิ์ บัวสาย เจ้าพนักงานแรงงานอาวุโส และนางสุปราณี เพชรแก้ว นักวิชาการแรงงาน ดำเนินการตรวจแรงงานคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบการ ดังนี้
- ตรวจแรงงานปกติ 3 แห่ง ลูกจ้าง 17 คน พบว่านายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้อง 1 แห่ง ไม่จัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ได้ออกคำสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องภายใน 15 วัน
- ตรวจติดตามผลการออกคำสั่งเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 1 แห่ง พบว่านายจ้างได้ปฏิบัติตามคำสั่งแล้ว
- ตรวจตามคำร้องเรียนจำนวน 1 แห่ง กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณีให้แก่ลูกจ้างรายวันจำนวน 9 คน ได้ออกคำสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องภายใน 30 วัน
ทั้งนี้ ไม่พบการใช้แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้

วันวิสาข์  จันทวร / ข่าว

 

02498549
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
3248
3578
3248
2474274
49961
79224
2498549

IP 107.23.176.162
Server Time: 2019-02-17 23:09

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.