นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

จังหวัดอ่างทองจัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ ประจำจังหวัดอ่างทอง

ปรับขนาดตัวอักษร

     วันที่ 26 มิถุนายน 2561เวลา 13.30 น. นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอ่างทอง ได้มีการสรุปรายงานผลการดำเนินการช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม จำนวน 7 ราย ซึ่งทั้งหมดได้รับการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกันได้มีการพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม จำนวน 18 ราย

     นายรัฐฐะ  กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม ได้จัดตั้งให้มีกองทุนยุติธรรมขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นไปด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ในประเด็นการพัฒนากระบวนการยุติธรรมเพื่อประชาชนเข้าถึงได้อย่าง เสมอภาค เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสนับสนุนให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นไปด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือการบังคับคดี การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมถึงผู้ที่กระทำการใด ๆ เพื่อปกป้อง คุ้มครอง หรือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม

     กองทุนยุติธรรมสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชน มีบริการ ได้แก่การวางเงินประกันการปล่อยตัวชั่วคราว, การจ้างทนายความ, ค่าธรรมเนียมขึ้นศาลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ  ในคดีแพ่ง และคดีปกครอง, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์, ค่าใช้จ่ายอื่นของผู้ขอรับการสนับสนุน ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก, ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัย, ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดจากการกระทำความผิดทางอาญา ที่มีผลกระทบต่อกลุ่มบุคคลตั้งแต่สิบรายขึ้นไป และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนยุติธรรม

02498550
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
3249
3578
3249
2474274
49962
79224
2498550

IP 107.23.176.162
Server Time: 2019-02-17 23:09

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.