นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

จังหวัดอ่างทอง จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2561พร้อมมอบรางวัลและประกาศนียบัตรจากหน่วยงานต่างๆ

ปรับขนาดตัวอักษร

     วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.  นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยมีนายประมวล  มุ่งมาตร และนายรัฐฐะ  สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมประชุมชี้แจง  ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง  อ.เมืองอ่างทอง  จ.อ่างทอง

     โดยสำหรับการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับแก้ให้สามารถทำงานได้อย่างราบลื่น โดยในครั้งนี้นายปรีชา พันธุ์วา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทองได้มอบป้ายรับรองมาตรฐานสินค้า Q ให้กับร้านจำหน่ายสินค้า และร้านอาหารที่เลือกใช้สินค้าเกษตรปลอดสารพิษ และเลือกใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารจากสินค้า Q หรือจากฟาร์ม GAP โดยมีผู้ว่าราชการการจังหวัดเป็นผู้มอบป้ายในครั้งนี้ให้กับร้านค้าจำหน่ายสินค้าเกษตร 2 ร้านค้า และร้านอาหาร จำนวน 9 ร้าน

     นายอำนวย  สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ได้กล่าวถึงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้วยการพัฒนาและจัดทำบรรจุภัณฑ์ให้ผู้ผลิตสินค้าในท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนสินค้า OTOP เพื่อเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ ด้วยการพัฒนาและจัดทำบรรจุภัณฑ์ให้ผู้ผลิต ได้สามรถขายสินค้าที่มีคุณภาพ โดดเด่น สวยงาม สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้มอบบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตสินค้าชุมชน รวม 11 ราย 11 ผลิตภัณฑ์

02498695
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
3394
3578
3394
2474274
50107
79224
2498695

IP 107.23.176.162
Server Time: 2019-02-17 23:26

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.