ขอเชิญร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ นายประมวล มุ่งมาตร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองจัดโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2560

ปรับขนาดตัวอักษร

         วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2560 โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ตามแบบอย่างมารยาทไทย และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นแบบอย่างในการเผยแพร่มารยาทไทยสู่สังคม ณ วัดวัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

         นางจุรีพร ขันตรี วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายในการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม ศิลปะ ศาสนา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ค่านิยมอันดีงามของชาติที่มีอัตลักษณ์เฉพาะให้มีความมั่นคง เสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของคนในชาติ ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายวัฒนธรรม นำนโยบายการสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยเฉพาะในข้อที่ 5 เรื่องการรักษาวัฒนธรรมประจำชาติ มาดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่แบบอย่างของวัฒนธรรมประจำชาติที่ถูกต้องในหมู่เยาวชนของชาติ โดยเกณฑ์การตัดสินจะใช้แนวปฏิบัติตามมารยาทไทย

         สำหรับการจัดประกวดครั้งนี้ มีสถานศึกษาจากทุกสังกัดให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 87 ทีม โดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 53 ทีม และระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น 23 ทีม และมัธยมศึกษาตอนปลาย 11 ทีมรวมทั้งสิ้น 174 คน

01075137
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
2397
1344
7481
1051681
50882
71941
1075137

IP 54.145.95.149
Server Time: 2017-08-23 20:46

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.