นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 

สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU ) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้กับส่วนราชการ

ปรับขนาดตัวอักษร

          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.  นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 40 หน่วยงาน ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ ด้านการเงิน การคลัง ให้กับส่วนราชการ ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

          นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย คลังจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า สืบเนื่องจากจังหวัดอ่างทองได้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 เป็นโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีแบบบูรณาการ และป้องกันปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพื่อดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงิน ให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดอ่างทอง กับส่วนราชการ 40 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 21 หน่วยงาน และส่วนราชการที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 19 หน่วยงาน

     ซึ่งทางคลังจังหวัดอ่างทอง จะมีการลงพื้นที่ให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตามประเมินผล โดยกำหนดเป็น 4 มิติ คือ มิติที่ 1 ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติที่ 2 ด้านการเบิกจ่าย มิติที่ 3 ด้านการบัญชี และมิติที่ 4 ด้านความรับผิดชอบ ซึ่งทางคลังจังหวัดอ่างทองจะติดตามประเมินผล และติดตามให้คะแนนตามหน่วยงานต่าง หากการประเมินผ่านระดับ 80 คะแนนขึ้นไป จะได้รับรางวัลตามลำดับต่าง ๆ ตั้งแต่ดี – ดีเลิศ

01706068
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
596
2586
3182
1682519
72636
75416
1706068

IP 54.158.194.80
Server Time: 2018-05-28 04:28

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.