นายเรวัต  ประสงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์
นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 0-3562-0525-6 มท. 11785
นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง 0-3561-1296
นายจิระชัย อินทรโชติ สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 0-3561-3460
นายประสิทธิ์ พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง 0-3561-1759 , 0-3561-1746 , 0-3561-5828
นายบรรเทิง โชติพ่วง ประมงจังหวัดอ่างทอง 0-3561-1125
นางสาวจิระภา โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง 0-3586-6497
นายจักรพงษ์ รัตน์ปลื้ม หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง 0-3561-1323
นางสาวนิตยา จั่นนพรัตน์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง 0-3561-1351 มท. 11789
นายวิชัย ทองขาว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง 0-3586-2056-7
นายสมชายธนินทร์ พ่วงสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง 0-3561-2003
นายรวินท์ กลิ่นศรีสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี 0-3561-0572
นายสุรศักดิ์ รังรองธานินทร์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 0-3652-1236-7 ต่อ 103
นายจำนงค์ ธรรมสอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ 0-3539-1378
นายอัฏฐวิชญ นาควัชระ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร 0-3681-4780
นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง 0-3561-4011-3
นายวรพัทธ์ มาลีสิทธินนท์ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง 0-3585-1110
02498523
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
3222
3578
3222
2474274
49935
79224
2498523

IP 107.23.176.162
Server Time: 2019-02-17 23:07

สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.