นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

    

นายประมวล มุ่งมาตร  นายรัฐฐะ  สิริธรังศรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

 
 

เชื่อมโยงหน่วยงาน

more...

 
 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์
นายปรีชา พันธุ์วา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 0-3562-0525-6 มท. 11785
นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง 0-3561-1296
นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 0-3561-3460
นายประสิทธิ์ พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง 0-3561-1759 , 0-3561-1746 , 0-3561-5828
นายบรรเทิง โชติพ่วง ประมงจังหวัดอ่างทอง 0-3561-1125
นางสาวจิระภา โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง 0-3586-6497
นายจักรพงษ์ รัตน์ปลื้ม หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง 0-3561-1323
นางสาวนิตยา จั่นนพรัตน์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง 0-3561-1351 มท. 11789
นายสมศักดิ์ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง 0-3586-2056-7
นายสมชายธนินทร์ พ่วงสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง 0-3561-2003
นายรวินท์ กลิ่นศรีสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี 0-3563-9223
นายประเวศน์ ศิริศิลป์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 0-3651-1592 ต่อ 14
นายจำนงค์ ธรรมสอน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ 0-3539-1378
นายเกียรติณรงค์ นาคทิม ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร 0-3681-4770
นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง 0-3561-4012
นายวรพัทธ์ มาลีสิทธินนท์ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง 0-3585-1110
02019252
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
2230
3092
2230
1997604
53115
84735
2019252

IP 54.224.166.141
Server Time: 2018-09-23 17:32

สำหรับเจ้าหน้าที่

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.