นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นางสาวเอกรัตน์  นาคาคง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

แนวทางการหลบหลีกทางระหว่างทาง

เชื่อมโยงหน่วยงาน

มากกว่า...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแต่งเครื่องแบบตามกฎหมาย

ปรับขนาดตัวอักษร

การแต่งเครื่องแบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

หนังสือจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การแต่งเครื่องแบบและการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์การประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน

ตัวอย่างการแต่งการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชุดเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน 1

ตัวอย่างการแต่งการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชุดเครื่องแบบข้าราชการพลเรือนชุดเครื่องแบบลูกจ้างประจำ 2

ตัวอย่างการประดับเครื่องราช ทม และ ทช

การประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน

ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานชุดเครื่องแบบพนักงานราชการ

ชุดเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน

กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 94 ออกตมความใน พ.ร.บ.เครื่องบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน 2478

พ.ร.บ.เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2478

กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 71 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2478 ชุดเครื่องแบบพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น

ชุดเครื่องแบบลูกจ้างประจำ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ 2527

ชุดเครื่องแบบพนักงานราชการ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เครื่องแบบพนักงานราชการ

ตัวอย่างการแต่งกายและเครื่องแบบพนักงานราชการ

อินทรธนูเครื่องแบบพนักงานราชการ

ชุดเครื่องแบบพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น

พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509

กฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2542) ออกตาม พรบ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509

กฎกระทรวงฉบับที่ 15 เครื่องแบบพนักงานส่วนท้องถิ่น

11091348
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เฉพาะเดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
3928
6794
10722
11013794
135527
304648
11091348

IP 3.233.217.106
Server Time: 2022-08-15 11:32

สำหรับเจ้าหน้าที่

ปรับขนาดตัวอักษร

Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โทร.0-3561-1235 , 0-3561-4912  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.